Företag som driver en verksamhet där det ställs stora krav på datahastighet och säkerhet måste ha en riktig bra server, men att sköta om ett serverrum kräver en hel del tid. Många företag väljer istället att outsourca den delen genom att använda en colocation server på ett colocation center. På svenska kallas det för samlokaliseringscenter. Det är en datorhall med utrymme för utrustning och det är kommunikationskapaciteten som hyrs ut till slutkunden. Förutom att alltid ha kunniga personer som sköter om servern kommer en colocation server med många andra fördelar.

Hur fungerar det?

Ett collocation center tillhandahåller själva utrymmet, kylan, elkraften samt den fysiska säkerheten för servers samt lagring- och nätverksutrustning. Det ansluter även företagen till olika telekommunikationsföretag och företag som erbjuder nätverkstjänster till en låg kostnad. Till skillnad från andra typer av tjänster där till exempel kunder kan hyra ett utrymme på en server som ägs av en host måste kunden köpa sin egen hård- och mjukvara. Även framtida uppdateringar måste kunden betala för.

Ett utrymme på ett datacenter hyrs ut i form av ett rack och ett skåp. Ett rack är en standardram för montering av utrustning och hårdvara. Monteringen sker vanligtvis horisontellt. Utrustning som ska monteras i rack mäts i rackaggregat (U) och en rackenhet är 1,75 tum. Priset för tjänsten beräknas sedan utifrån det antal enheter som krävs. En fullstorlek ligger på 47U och kallas då ett skåp. Beroende på vad man behöver kan man hyra ett halvt, helt eller bara en del av ett skåp.

Företagets datahantering sköts med en colocation server

Fördelar med en colocation server

Colocation låter företag dra nytta av stordriftsfördelar som inte skulle vara tillgängliga med ett internt alternativ. Att ha sin hårdvara i ett datacenter ger tillgång till högre bandbredd än vad som skulle kunna uppnås i ett normalt serverrum på ett kontor. Med hjälp av en colocation server kan man även få mer upptid eftersom det är en mer pålitlig uppkoppling. På serverhallar finns det även avancerade skydd mot strömavbrott samt många back-ups nära till hands.

Många bra samlokaliseringscenter har även personal som är på plats dygnet runt. Att säkerheten på ett datacenter är högre än om man jämför med säkerheten på interna serverrum är också en anledning till att använda sig av en colocation server. Det brukar till exempel gå att välja till säkerhetsalternativ som övervakning med kamera och låsbara skåp. Även systemen för larm, brandsäkerhet och brandskydd brukar vara avancerade jämfört med den utrustning som brukar finnas på ett kontor.

En smart och modern lösning

En annan fördel med att använda en colocation server är att många serverhallar använder sig av förnyelsebar energi som sol- vind eller vattenkraft. Eftersom servrar kräver mycket el är det bra för miljön att flera företag kan samsas om ett utrymme och använda en grön energikälla. Att använda colocation ger även mer plats på kontoret eftersom man inte behöver ha en skrymmande server på plats. Det sparar även pengar eftersom man slipper det logistiska arbete som krävs för att sköta om servern.